VECKANS ÖVNING: BOMMAR PÅ SERPENTINBÅGESandra:
Jag tycker det skulle vara roligt med någon rolig och lättsam övning med bommar och lite markarbete :)

Julia: Markarbete!

Det här är en ganska lättsam övning som kan varieras på olika sätt. Syftet är givet att få hästen följsam och smidig. Du ska ha som mål att på ett enkelt sätt ta dig mellan de 3 bomserierna på "serpenitinbågen" utan problem.

För omväxling och kanske behövande kan man lägga volter på sin väg - för att ställa igenom hästen åt det håll den är svagare i, kanske för att få den att bromsa upp - få tillbaka - lyssna.

För avancerad ridning kan man rida svag öppna över bommarna.

Självklart kan man variera längd på bommarna. Kortare på ena serien, normalt och kanske längre, så man varierar trav och stegmässigt.

Har ni funderingar på detta så tveka inte att kommentera! :)


VECKANS ÖVNING: 5.5an

Veckans övning är en återkommande "guldklimp" och en av mina högst rankade favoritövning.


Vad: En hinderserie som rids an i trav över en bom, hoppar ett kryss -> 1 galoppsprång - räcke/oxer

 

Varför: En simpel övning som rutinerade hästar bör känna väl igen men också en nyttig övning för den unga hästen när de är dax att hoppa hinder i följd. Ger självförtroende och gymnastiserar. Ryttaren tränar på sin balans/position i sadeln, följsamhet och eftergift.

 

Hur: Som jag skrivit nedan. Värm upp i traven genom att variera den för att känna när din häst bjuder i traven. I uppvärmningen kan du även trava över bommar på samma linje som 5.5.an ska vara uppställd.

 

Därefter travhoppar du enbart bommen till krysset ett par gånger för att hitta jämnheten i traven -> hästen ska landa i galopp = bjudning. Gör den inte de får du vara snabb att rätta detta och fatta galopp efter. Kolla så att hästen är framme för skänkeln och att du är lätt i handen.

 

Därefter bygger du på övningen med ett räcke 5.5 m bakom krysset (avståndstabell för ponny kommer nedan.) Rid an i trav -> landa i galopp och låt hästen ta räcket som sedan kan byggas upp till oxer. Tänk på att störa hästen så lite som möjligt över hindret. Din position i sadeln gör stor skillnad!

 

Många tycker den här övningen är obehaglig - varför då?

Jo, man har inte för vanan att travhoppa och de kan vara svårt att känna bjudningen i traven. Lägg därför extra energi i framridningen att variera traven med hjälp av övergångar/tempoväxlingar. I anridningen ska hästen inte vara överilad i tempot, utan vara väl avstämd men framme och bjuda mot hindret.TÄNK PÅ ATT: Välja att sätta dig ner de sista travstegen eller stå upp. Rider du lätt ända fram till bommen finns de risk att du hamnar efter i språnget.

 

Avståndstabell:


Häst:
Travbom -> kryss = 2.5m kryss -> oxer = 5.5m.

D-ponny:
Travbom -> kryss = 2.3m kryss -> oxer = 5.25m.

C-ponny:
Travbom -> kryss = 2.1m kryss -> oxer = 5.0m.

B-ponny:
Travbom -> kryss = 1.9m kryss -> oxer = 4.75m.

Ha med dig ditt egna "ögonmått", avstånden kan variera beroende på din ponnys steglängd och hindrets höjd. Våga korta decimeter om du känner att de blir lite långt fram över bommen eller fram till oxern.

VECKANS ÖVNING: Få FATT på galoppen!Sådan fattning sådan galopp finns det ett talesätt.
Veckans övning kräver dicsiplin och rätt inverkan för att ge resultat!

Övningen ska ske på medellinjen (gärna mot en spegel om du tränar själv så du ser att hästen inte fattar/går på dubbla spår) Vänd rätt upp i trav och fatta galopp på rakt spår - TÄNK på att du ska veta innan vilken galopp du ska fatta, de får inte "råka bli vänster".

Förbered galoppen genom att känna att hästen är framme för skänkeln med hjälp av tydliga tempoväxlingar - efter han minskar du tempot under fortsatt bjudning, samtidigt som den yttre tygeln blir mer förhållande och låter den inretygeln bli mer ledande än förhållande. Den inre skänkeln driver fram hästen till den yttre tygeln.

Då förbereds hästen genom att "komma upp på yttertygeln" få innersidan fri där galoppen ska släppas fram.

Genom tryck av innerskänkeln ska hästen fatta RÄTT galopp. Gör den inte de måste du vara mer tydlig i förberedelsen/hjälpen.

Övning + visar hur du kan öva upp din kvickhet med hjälperna och hästens reaktionsförmåga att byta galopp. Trava in och fatta höger galopp vid svart x - galoppera ett par språng innan du bryter av till trav ett par steg och fatta vänster galopp.

Att tänka på:

Noga med att du sitter mitt över hästen så inte vikten missanvisar hästen att fatta "fel" galopp.

Lär dig känna vilken galopp hästen fattar.

Övningen ska ge färdighet. Ge inte upp om de är svårt till en början - tids nog lär sig både du och hästen övningen galant! Galoppfattningar stärker hästen.


Veckans träningar (ÖVNING!)Där jag jobbar har vi hoppning i veckan. Temat är enkel hinder på rakt spår vilket man kanske tycker är svårt att variera - men trots olika utbildningsnivåer så har jag planerat bra övningar både på basic och mer avancerad nivå.


Som ridlärare är jag mån om att samla eleverna först och berätta planen för dagen, målet och syftet med lektionen medan de skrittar fram.

Medan eleverna skrittade fram höjde jag upp räcket till ca 1.60 (hinderstödens slut) och de började genast: "VA, VA?! Ska vi hoppa SÅ högt?!"

Så tog jag in eleverna på en volt och frågat om de känner till Rolf-Göran Bengtsson. De flesta gjorde de, några var osäkra men sen berättade jag lite om honom men framför allt hans insats i EM.

"Heter man Rolf-Göran och tar EM-guld hoppar man sådär höga hinder" har jag sagt. "Därför ska vi träna på att hoppa högt idag..." *tystnad uppstår*

Nej de var förstås ett skämt - eftersom man aldrig tränar på att hoppa högt förklarade jag för eleverna (tror en del pustade ut) och berättade att bara för man tävlar på höga höjder, betyder de inte att man sitter och hoppar högt hemma dagarna i enda, utan att de faktiskt som vi tränar på att ha kontroll på hästarna före och efter hinder, hitta bra vägar och rida i en god rytm och balans.


Eleverna fick värma upp i trav och därefter i galopp. De mer avancerade gruppen fick jobba över en studsserie på båge för att eleverna skulle hitta en bra positon/balans i sadlarna och att hästarna skulle gymnastiseras. Därefter delades de in 2 och 2.
Övningen går ut på att hitta ett bra "flyt" i anridningarna. Oftast är de inte själva språnget som är svårast - då är man ju redan över hindret, utan anridningen fram till hinder. Här är tanken att man ska låta vägen och tempot hitta avsprångspunkten och att man inte blir så styrig fram och tillbaka i handen.


Börja på hinder 1, känn att hästen är rak över och efter. Rid inte ända ner till kortsidan utan gör ett eget hörn och var noga med att rida hästen på yttertygeln och inte svänga med innerhanden. Rakrikta och rid på hinder 2. Landa och fortsätt runt tills de känns bra.


På de här sättet fick eleverna fler språng i kroppen utan att de sliter mer på hästarna för de (börjar lågt). Ju mer språng man har i kroppen desto bättre hinderkänsla får man också. Detta gjordes i båda varv och hindrena varierade mellan räcke/oxer. Denna "teknik" är lite tanke åt hur jag rider på framhoppningar. Hoppa, jobba galoppen och hoppa hindret direkt igen - för att hitta flytet och rytmen i galoppen!


Målet ska vara att man kan landa i båda stigbyglarna vara kvar i djup lätt sits och jobba hästarna i samma rytm och balans.Resultatet på både häst och ryttare var riktigt goda! Så den här övningen kommer dyka opp många gånger i framtiden!


VECKANS ÖVNING: 

Veckans övning hjälper dig att få koll på yttersidan, liksidig och lösgjord! Detta ska även mina elever ikväll få genomföra!

 

 

 

Vad: En voltövning som fungerar på kort som lång bana. Mittvolten är 20 m och de små 10 m. Beroende på nivå hos häst och ryttare kan man rida de små volterna i skritt. Inför övningen bör häst och ryttare vara uppvärmda på rakt spår och stora böjda spår.

Varför: Få koll på hästens yttersida och kunna hitta jämnvikten i övergångarna = balans-rakriktning-ställning. Ryttaren får alltså träna på att koordinera sina hjälper i övningen. Övningen i sig är också väldigt lösgörande. Kan göras i alla gångarter, då rids 10meters volterna i förvänd galopp -> obs. Våga se till dig själv i vilken utbildningsståndpunkt du står. Kräver du för mycket av en orutinerad häst eller själv inte behärskar övningen kan de göra mer skada än nytta.

 

Hur: Börja i skritt för att hitta voltspåren. Ställ gärna ut koner som markerar medellinjen där övergångarna ska ske. Därefter rider du mittvolten i vänstervarv.

Planera övergången till skritt. Rakrikta hästen innan du ställer om och formar för nya innerskänkeln, tänk på att våga mjukna i vänstertygeln när du går ut till höger på 10m volten. Här skrittar du till en början, därefter fortsätter du på mittvolten i vänster och 10m volt till höger. Tänk på att byta riktning på mittvolten så man gör i båda varv.

Därefter kan även 10m volterna ridas i trav och göra fattningar på medellinjen. Ta ett helt varv på mittvolten för att hinna få koll på rakriktningen och forma hästen i innersidan.

För att riktigt avancera i övningen kan man rida förvänd galopp på 10 m volterna. Viktigt att tänka att hästen ska orka bära sig i galoppen och vara ställd åt galoppsidan.

 


VECKANS ÖVNING: Öppna

(eftersom förra veckans övning utgick så blir det 2 övningar denna vecka!)Ett samlat begrepp för de samlade rörelserna är: Skolor. Där ingår Öppna och sluta.


Eftersom samling är sist i dressyrens utbildningstrappa så bör man vara medveten om att skolor inte bör ridas av av oerfarna ryttare/hästar.

Som ryttaren behöver du ha kunskaper nog att riktig inverkan mellan inre och yttre hjälper behärska såväl hästens fram och bakdel. För tidigt ridna skolor, dvs otillräckligt förberedda hästar och ryttare åstadkommer mer skada än nytta.

Vad: Öppna är en av de svårare rörelserna i dressyren, den kan lätt förväxlas med skänkelvikning längs långsidan men det har inget samband då skänkelvikning åstadkoms genom tvärning och öppna genom böjning.


I öppnan är hästen böjd från rörelseriktningen. Bakdelen går på spåret och framdelen innanför. De inre benen trampar framför och förbi de yttre, tvärningen ska vara minst så stor att yttre fram - inre bakhovs tramp går i samma spår = i öppna går hästen på 3 spår.


Här ser man tydligt att hästen går på 3 spår.


Varför: Att rida skolor leder till att få hästen uppmärksam för hjälperna, öka bogfriheten, gymnastisera bakdelen och höja dess bärande förmåga samt för ryttaren att klargöra de olika hjälpernas samverkan.


Hur:

Hjälperna:

Båda tyglarna
: Förhåller till samling

Inre skänkel
: Sidförande o framåtdrivande, vid behov understödjande av tygel vilket bevarar ställningen.

Yttre skänkel
: Mothållande o framåtdrivande

Yttre tygeln:
Hindrar hästen från att förböja halsen o understödjer den yttre skänkelns mothållande verkan samt leder hästen i rörelsen åt sidan.

Man kan tänka att:
Öppna = Början på volt

Därför är de oftast lättast för att komma in på rätt sätt i öppnan att rida ur volten:  som bilden visar.

Själva uppvärmningen kan vara i skitt strax innanför spåret där du kontrollerar ställningen till häst. Kan du ställa hästen inåt, rakrikta - ställa utåt? Har du koll på att rida hästen på de spår du vill?

Nästa steg är att kunna rida på voltspår. I början av passet bör man rida på större böjda spår innan hästen är tillräckligt varm. Därefter minskas volterna och du kan rida övningen som bilden visar.


VECKANS (BOM)ÖVNING

Den här veckan lägger vi ut markbommar för att jobba med hästens trav och få den mer aktiverad!

Vad: En bomövning på rakt och böjt spår som ska leda till att hästen aktiverar sig i traven genom att både korta och länga stegen.


Varför: Det är lätt att traven kan komma och bli lite "monotom" under ryttare eftersom vi tycker det är bekvämt och hästen känns jämn. Men det är viktigt att kunna variera traven ofta under arbetet för att hästen ska vara lyhörd för hjälper och sättas i arbete. Bommar hjälper dig att hitta takten och ger direkt kvitto på om du jobbar rätt och får hästen att trampa!

 

Hur: Lägg ut bommarna som skissen visar. Välj själv om du varierar varv och rider rakt fram/volt snett igenom volt/rakt snett igenom. Eller om du kör övningen varv på varv. Tänk på att ge hästen skrittpauser emellanåt eftersom arbetet kan komma och bli jobbigt -> leda till mjölksyra.

 

 

Ena bomserien på långsidan skall vara längre avstånd just för att du ska länga traven här över. Tänk på att i tid lägga upp de tempot du vill ha över bommarna så det inte kommer försent. Kontakten skall fortfarande vara stadig så du kan ha den avstämd mellan hjälperna.

 

Beroende på hur du kommer över första bommen känner du hur du måste inverka där emellan. Lite kort inpå har du för lite trav in och hästen har inte längt tillräckligt. För långt ifrån har du inte hästen tillräckligt mellan hjälperna att hålla ihop.

Den andra bomserien har betydligt kortare avstånd. Här är det mer samling och ihop för att hästen ska få plats - tänk lite piaff känsla! Hästen skall sättas på bakbenen och vara i uppförsbacke.


På volten har du chans att variera själv på ytter eller innerspår hur mycket du vill länga eller korta. Tänk på att hästen här ska jobbas ställd och böjd beroende på hur du lagt bommarna. Lägg gärna en extra volt över så du har tid på dig att känna efter hur pass rakriktad hästen är.


Vanliga fel: Hästen snubblar in och tappar takten över bommarna.

Som ryttare kan du kolla på första bommen och komma rätt på den, hitta känslan fram till bom nr ett och bibehåll samma tempo och takt bommarna igenom. Det är lätt om man kommer "fel" på första bommen att de hindrar hästen från att kunna jobba vidare i balans - eftersom den inte fanns vid första bommen.

 

Sen är det klart att du kan komma att behöva inverka hästen under bomarbetet. Känner du att den blir lång måste du räta upp dig och hålla igen med förhållande tygeltag - skänkel intill.

 

Hästen "river" varannan bom

Om hästen är nonchalant måste du aktivera traven ändå mer. Rid mycket kvicka tempoväxlingar. Har du ett längre spö kan du använda den som en taktpinne och känna att hästen reagerar när du "driver på" med den fram till handen.

 

 

 


VECKANS (HOPP)ÖVNING: Klockan


Vad: KLOCKAN En hoppövning på volt för att öva rytm och reglerande av galoppen.

 

Varför: Viktig grund för hoppryttare att hitta en bra rytm och balans att jobba med och också kunna rida på ett färre eller ett mer galoppsprång = Kontroll av sin häst.

 

Hur: Börja med bommar på marken för att hitta vägen själv som ryttare. Det är väldigt sällan man gör denna övning med högre språng - cavalletti som högst eftersom det inte har som syfte att hoppa högt på.

 

Börja med att galoppera volten runt för att hitta ett avstämt tempo. Styr sedan över bom 1 och 3 ett par gånger. När du hittat rytm lägger du till ytterliggare en bom och därefter alla 4 i rad. Du ska kunna variera mellan 4 och 3 språng här emellan.

 

 

Vanliga problem:

"Hästen "bryter" ut" För lite vändande skänkel - beroende på vilket håll hästen bryter åt så försök hitta innerspåret på volten med mer ytterskänkel och lite ledande tygel. Annars börja om med att hoppa bom 1 och 3 för att hitta bättre flyt.

 

"Volten blir mindre/hästen går på färre språng än vad jag vill." Anledningen är rätt tydlig eftersom ju mindre volt spår desto mindre rum att få plats med 1 till språng. Hästen måste ta din innerskänkel bättre eftersom den verkar trycka sig in mot mitten. Tänk lite skänkelvikning på volten och hjälp till med en ledande tygel på ett större voltspår. Känn att DU kan rida på samma voltspår hela tiden i en jämn rytm.

 

"Det blir orytmiskt, ibland blir det fler och ibland färre språng" Och precis vad övningen är till för är att få in känslan av att hitta den jämna galoppen och kunna rida på 3 ett varv och sedan på 4. Eftersom det bara är bommar kan du rida den här övningen ett flertal gånger för att hitta känslan. Viktigt att ta nån paus förstås och rida på raka linjer innan du börjar om igen. Övning ger färdighet och räkna högt om du tappar räkningen på sprången.

 

 

 


Veckans övning: Raka serpentinbågar

Om ni läste föregående inlägg så är detta en huvudövning jag och Dacke ska genomföra i veckan! Därför var det också en självklarhet att det blir veckans övning! Kom ihåg att om du har nån särskild övning du skulle vilja ha med som veckans övning, eller ont om idéer eller problem som behöver lösas - mejla: meleonor@live.se eller kommentera som vanligt!

Vad: Likt serpentinbågar men du rider hela tiden hästen RAK!

Varför: En övning som både är lösgörande eftersom de innehåller framdelsvändning, samt rakriktande. Får dig att känna att hästen tar stöd på båda tyglarna. Ryttaren fokuserar på att rida för sits och skänkelhjälper och hålla sin linje.

Hur: För att det ska fungera måste du rida strax innanför spåret så hästen tillåts att flytta undan (är du ute på spåret är väggen i vägen!)

Börja i skritt.

För varje gång du ska svänga använder du innerskänkel för att "putta" undan rumpan på hästen. Det blir alltså en kvarts framdelsvändning hela tiden!  Du ska kunna genomföra övningen genom att knappt "styra med tygeln" utan fokusen ligger på sitsen och skänkelhjälperna, eftersom hästen varken ska rundas eller böjas. När detta fungerar kan du göra samma sak i trav - tänk på att rida ganska långsamt inför vändningarna för att "hinna med".

Vid de röda x:en ska det ske en kvarts framdelsvändning.

 

Variera övningen med att göra halter på medellinjen för att "fånga upp hästen" eller gör tempoväxlingar/galoppfattningar.

Ställ gärna ut koner där vändningen ska ske!

Vanliga fel:

Hästen "puttar inte rumpan" och svänger bara runt.
Kan bero på att du vänder med innertygeln! Hästen ska endast ställas i nacken dit den ska men för övrigt är det skänkeln som flyttar! Ta igenom sidförande skänkeln så hästen tar den hjälpen. Funkar inte det prova med att rida hästen mer utåtställd på yttertygeln.

Hästen känns stark och trutig.
Variera gångarterna och kanske avbryt övningen och ta en galopp eller alternativt börja om i skritt igen.

Hästen "flyter iväg" på "bågen"
Då måste du hålla bättre koll på hästen med hjälp av ytterhjälperna!

Var noga med att du inte sitter snett i sadeln och viker dig i innersidan. Sitt mitt över hästen och se dit du ska.Veckans övning: Inlärning av skänkelvikningFick ett mejl från Nadja:

Hejhej!


Jag har en valack som jag precis börjat lära att flytta sidvärts. Då har jag använt ett plank på marken han flyttar från höger till vänster, och tvärtom över.


Finns det någon bra övning där jag kan få honom att träna på skänkelvikning? :)


/Nadja
Vad: Inlärning av skänkelvikning. Det finns många olika sätt vid inlärning av skänkelvikning. Många tycker man ska vända hästen in mot väggen och ta hjälp av denna för att "bromsa" hästen och få den mer att gå åt sidan - medan andra jobbar från backen med spö som "pekpinne" eller ute till skogs för att få framåtbjudningen i sidvärtsrörelsen.

Varför: Praktiskt att kunna flytta hästen åt sidan samtidigt som det är lösgörande och dyker upp som rörelse i LA program. Ryttaren övar på att koordinera sina hjälper.

Hur: Som övning till häst tycker jag man kort och gott kan vända upp vid A/C och rida halvt igenom. Känn att du de första meterna rider rakt fram - här är inte ställningen viktigt eftersom de oftast kommer naturligt (ingen tygelvikning med andra ord) och låt framdelen leda i rörelsen samtidigt som skänkeln ger den sidförande signalen. Oftast vill ju hästarna "leta" sig ut mot väggen/staketet och ta stöd där - vilket gör att hästen gärna vill söka sig mot väggen.

Kräv inte större tvärning mer än att ni känner att ni kommer ut dit du vill med bibehållen framåtbjudning! TÄNK PÅ att ha någon som tittar så inte bakdelen kommer före eller
VECKANS ÖVNING


Ny kategori på bloggen som jag hoppas blir uppskattat! I kategorin Veckans övning delar jag med mig av mina övningar som jag själv utför eller som jag instruerar mina elever. Upplägget är "lättläst" då jag går efter genomgångsregeln: Vad - varför - hur samt en "skiss".

Vill du ha nån specifik övning för ett särskilt syfte? Hoppning som dressyr. Kommentera eller Mejla: meleonor@live.se


Övning: "Tårtbitarna" (har inte direkt nåt bra namn på övningen)

Vad: En övergångsövning på volt (20 m) som innehåller skritt-trav-galopp. I vilket ordning övergångarna utförs bestämmer ryttaren själv men kan varieras.

Varför: Hästen gymnastiseras -> lösgörs med övergångar och tempoväxlingar, blir reaktionssnabb och lyhörd för hjälperna. Ryttaren får renodla sina hjälper och öva upp sin "kvickhet" och noggrannhet i sin planering.

Hur:
Rid på en 20m volt och känn att du får hästen runt för innerskänkeln och ställd i nacken. Ställ gärna ut koner som markerar övergångar eftersom det är viktigt att du rider övergångarna på samma ställe hela tiden. Rid övergångar i önskad följd.
Vanliga fel:

Hästen tar inte hjälperna.
Renodla den hjälp som inte går igenom ordentligt. Gör halt om hästen inte lyssnar eller förstärk skänkeln med rösten/spö en gång. Bättre att ta igenom ordentligt en gång än att "harva runt" varv efter varv utan att hästen lyssnar.

Hästen flyter ut/faller inåt i volten
. Här måste du bli starkare med innerskänkeln för att kunna forma och hålla kvar hästen på önskat spår. Detsamma gäller ytterhjälperna om hästen tränger utåt. Känn att du själv sitter mitt över hästen så du inte missvisar med hjälp av sitsen. Känn att du kan flytta hästen sidvärts ett par steg för den skänkeln som den tränger mot och gå därefter tillbaka till huvudövningen.

RSS 2.0
Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
PokerCasinoBonus